Budapest Hotel, Utazás, Hotel, Szállás, Repülőjegy, Szálloda, Üzleti utazás, Autóbérlés, Transzfer, Kedvezményadó Kártyák, Ország Információk, Biztosítás, Budapest, Magyarország

Mellow Mood Group, Travel Services, Travel Agency
Mellow Mood Group, Travel Services, Travel Agency Mellow Mood Group, Travel Services, Travel Agency
www.valutavalto.com

OrszáginfókOrszáginfók

Vissza az országlistához

Jugoszlávia

A régi Jugoszlávia egyfajta kettős egyetértésen alapult. Létezett egy belső, délszlávok közötti egyetértés arról, hogy nekik maguknak szükségük van valamilyen állami közösségre. Ez az elképzelés egyrészt a délszláv népek közös identitásából, a jugoszlávizmus különböző formáiból származott, másrészt pedig – és legfőképpen – abból, hogy a legújabb kori történelem nagy fordulópontjai a délszláv nemzeteket ismétlődően egy politikai érdekközösségbe tömörítették: például mindannyian tartottak előbb az olasz és a német, majd később a szovjet imperializmustól.

Emellett volt egy külső egyetértés is: mind a versailles-i, mind a jaltai világrend meghatározó nagyhatalmai az európai erőegyensúly szerves részének tekintették Jugoszláviát, ezért támogatták fennállását. Ez a kettős egyetértés tette lehetővé a délszláv egységállam létrehozását 1918-ban, illetve felújítását 1944-1945-ben – majd ez a kettős egyetértés vált semmissé mindkét felét illetően az 1990-es évekre, ami viszont az ország széthullásához vezetett.

A délszlávok több évtizedes kísérletezés során sem találták meg az együttélés tartósan megfelelő formáját: évtizedeken konkuráltak egymással a ciklikusan fellépő jugoszlávista, nagyszerb-centralista és szeparatista felfogások. Ennek a folyamatnak a közös jugoszláv identitást végleg megsemmisítő utolsó állomása a milosevici recentralizációs kísérlet volt.

De más változások is történtek. A délszláv népesség önálló nemzetekké való, a második világháború utánra átnyúló szétválási folyamata befejeződött (bár a muzulmánokat illetően igazából csak az 1991 utáni háborúkban zárult le), továbbá Jugoszlávia elvesztette az elsősorban a kisebb nemzetei számára hosszú időn át fontos védelmező szerepét.

A Helsinki-folyamattal, a szovjet tömb összeomlásával, az európai integrációval, valamint az osimói szerződéssel (amelyekben 1975-ben Olaszország véglegesnek ismerte el az 1945 utáni szlovén és horvát határokat) az európai politikából eltűnt az a régi típusú birodalmi fenyegetés, amely korábban annyiszor elérte a délszláv régiót. Ezzel Jugoszláva funkciója lényegében a gazdasági együttműködés és a szerb-horvát-muzulmán etnikai konglomerátum kérdéseinek a rendezésére szűkült.

Vissza az országlistához

Kapcsolódó utazásokKapcsolódó utazások

  • Nincs kapcsolódó utazás

Kapcsolódó hotelekKapcsolódó hotelek

  • Nincs kapcsolódó hotel